AKTIV - TRIVELIG - TRYGG


Aktiv

Medlemssider

Vi er et andelslag som sammen eier fellesarealet. 
Vi er også en Velforening med flere komitéer som jobber for et aktivt, trivelig og trygt liv i Reistadlia.  


Velkommen

Ny i lia?

Vi ønsker at alle beboere og medlemmer skal få muligheten til å delta i vårt nærmiljø.

Følg oss

Sosiale medier

Vi har en lukket Facebook gruppe for våre medlemmer. Hit blir du invitert.

 

Disse sidene kan vi anbefale. 
Fra utmark til attraktivt boligfelt

Historien

Noen år etter siste krig ble to grunneiere i Lier-åsen enige om at de ville selge ut tomter i denne fine åsen....


Andelslaget gikk straks i gang med regulering av området. Laget var så heldig å ha i sin midte vegsjefen i Buskerud, Svein Nesje. Han sto for utarbeidelse av reguleringsplanen og planlegningen av vegsystemet på området. Det ble bygget veger ( mer om vegene senere ), og lagt vann- og kloakkledninger. For dette arbeidet måtte tomteeierne betale ca.12.000 kroner hver. Les mer>>

*Vosgraff er stavet feil i beretningen

10.september 2020 plantet vi Reistadeika. Les mer>>