Her er en oversikt over hvor du kan melde forskjellige avvik:

Ras, feil på infrastruktur eller kritikkverdige forhold

 • Klage på kommunal tjeneste
 • Ris og ros
 • Varsling om kritikkverdige forhold  
 • Ras og terrengendring
 • Vei, vann og avløp
 • Fylkesveier
 • Europa- og riksveier
 • Lamper lysløyper eller idrettsanlegg
 • Klage på tjeneste

 

Her kan du lese om forventninge til deg som grunneier >>

 


Renovasjon

 • Skade på beholder
 • Tom for poser
 • Avfall ikke hentet
 • Beholder ikke satt på plass
 • Bytte beholderstørrelse
 • Faktura

 


Velforeningen

 • Avvik på parkhuset eller på fellearealer