Kontingent 2024

Til tross for prisstingning på alle fronter så beholder vi den ordinære kontingenten uforandret, men etter forespørsel, så åpner vi for en frivillig "dugnadsfri kontingent". 

 

Årsmøtet har vedtatt følgende kontingen for alle medlemmer

Ordinær:*

·        kr. 700 pr. husstand (familie)

·        kr. 200 for enslig eller pensjonist.

 

Frivillig "dugnadsfri kontingent" (inkl. ordinær)**

·        kr. 1500 pr. husstand

·        kr. 500 for enslig eller pensjonist.

 

Betaling:

Vipps: 611955 (Reistadlia Vel) Kategori- kontingent

Må du betale vi bank så er Kontonummet: 0530 18 61038

 

Styret og kommitéer mottar ingen økonomisk godtgjørelse. Kontingenten går til vedlikehold og drift av fellesareal.

 

Vi ser fram til et  fortsatt AKTIVT, TRIVELIG og TRYGT nærmiljø og håper å se deg på  fellesdugnaden 5. og/eller 5.mai

 


*kontigenten er frivillig for leieboere og de eiendommer som ikke er andelshavere i friarealet. (Etablert etter 1993) Se vedtekter>>

 

** Årsmøtet har vedtatt å åpne fer en slik frivillig ekstra betaling

Andre artikler