Veisystemet i Reistadlia er kommunale veier og  driftes av Lier kommune

Forventninger til beboere:

Sommer:

 

  • Private hekker trær som står tett inntil veibanen/gang/sykkelvei må den respektive eier sørge for å klippe. Har du trær ut mot vei og fortau må greinene ikke henge lavere enn 4,7 m over veibanen, og 3,0 m over fortau. Dette gjelder også om vinteren med snøtunge greiner. Det er en egen brosyre (.pdf) som viser hva kravene er.

 

Vinter:

  • At du som trafikant er forberedt på føreforholdene, enten du går, sykler eller kjører
  • At du parkerer slik at brøyteenheten kommer frem
  • At du selv rydder din innkjørsel At du har forståelse for at værforholdene til tider kan gjøre det vanskelig å innfri forventningene til oss
  • At du aksepterer at vi freser/brøyter snø inn på din eiendom 

 

Les alt på kommunends side>>

Henvendelser som gjelder vintervedlikehold/veidrift:

Telefonnummer til servicetorget er: 32 22 01 00
Vaktelefon vei: 32 22 55 50